Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Van harte welkom op de website van KenJouwRecht. Supertof dat je de tijd neemt om deze verklaring te lezen. KenJouwRecht is onder meer gespecialiseerd in de Nederlandse privacywetgeving. Een heldere en complete privacyverkaring mag dan uiteraard niet ontbreken. Hieronder lees je hoe KenJouwRecht met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit gebeurt uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk. Lees snel verder!

 1. Even voorstellen

KenJouwRecht is gevestigd te Sittard (6135 JK) aan de Hulsestraat 16 ingeschreven in het KVK onder nummer 75775263. In deze privacyverklaring word jij geïnformeerd over diverse punten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Zo weet jij welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan jouw rechten en hoe je deze kan gebruiken.

KenJouwRecht hecht veel waarde aan vertrouwen en daarom mag jij erop vertrouwen dat KenJouwRecht verantwoord met jouw gegevens omgaat. Zo wordt er niet te veel gevraagd en wordt er gezorgd voor de juiste waarborgen.

Heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring of over andere zaken die te maken hebben met jouw persoonsgegevens, dan kun je rechtstreeks contact opnemen via info@kenjouwrecht.nl

 1. Persoonsgegevens

KenJouwRecht verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die jijzelf hebt verstrekt of die via openbare bronnen zoals het handelsregister van Kamer van Koophandel of andere open bronnen (denk aan social media) zijn verkregen. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Social media accountnamen
 • IBAN-rekeningnummer
 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • Vestigingsadres en Postadres (eenmanszaken en VOF’s)
 • KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
 • Offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)
 
 1. Doeleinden
Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer dat is toegestaan volgens de AVG en UAVG en voor de doeleinden die hieronder staan beschreven.

Communicatie
Heb je contact met KenJouwRecht opgenomen, per telefoon, e-mail, WhatsApp, Signal of social media, dan heeft KenJouwRecht van jou gegevens ontvangen. Deze zijn nodig om te kunnen reageren op jouw bericht aan KenJouwRecht.

Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via het persoonlijke account van Kenneth zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen worden de gegevens maximaal 5 jaar bewaard, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer voor het laatst contact is geweest, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in het gerechtvaardigd belang van KenJouwRecht om dat te weten, zodat KenJouwRecht je beter kan helpen en beter prioriteiten kan stellen.

Overeenkomst
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen zijn jouw gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en zijn de gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens worden bewaard gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Dossiers
Het kan voorkomen dat er gegevens worden verwerkt van personen die geen contact met KenJouwRecht hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld wederpartij van de opdrachtgever is. Hierin worden slechts de gegevens verwerkt die nodig zijn voor het contact en we bewaren alle e-mails, brieven en gesprekken. Deze zijn mogelijk nodig voor het dossier en de afhandeling van een geschil (in de vorm van een schikking of soms een gerechtelijke procedure). Deze gegevens worden in elk geval bewaard totdat er een onherroepelijke beslissing is of zo lang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.

Facturatie
Als je KenJouwRecht een opdracht hebt gegeven, dan worden slechts de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling is zichtbaar van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Deze facturen worden op basis van de wettelijk plicht 7 jaar bewaard.

Website
KenJouwRecht streeft ernaar om zich altijd te blijven verbeteren voor zijn klanten en de website is geen uitzondering. Het is daarom mogelijk dat jouw persoonsgegevens beperkt worden gebruikt om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden, voor (technisch) onderhoud en beveiliging van de website. 

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen is er een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Hierbij is het belang van KenJouwRecht, bijvoorbeeld het belang om zijn eigen bewijs- en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag worden verwerkt. Hierbij worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk om het gerechtvaardigde doel te bereiken.

 1. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
Om de diensten optimaal aan te bieden maakt KenJouwRecht gebruik van diverse leveranciers. Jouw gegevens worden gedeeld met de volgende diensten, waaronder verwerkers van KenJouwRecht:
 • WordPress
 • Boekhouder
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Microsoft-Office

Het kan zijn dat KenJouwRecht werkt met ZZP’ers, tijdelijke krachten of partners die geen verwerkers zijn. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens uit te wisselen, draagt KenJouwRecht zorg voor de juiste contractuele afspraken om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Jouw gegevens worden verder niet aan anderen doorgegeven, tenzij KenJouwRecht daartoe wettelijk verplicht is om informatie aan bepaalde derden te verstrekken.

Doorgifte derde landen

Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk binnen de EER (Europese Economische Ruimte) verwerkt, maar soms is het onvermijdelijk om ook diensten van buiten de EER in te zetten. Er wordt pas informatie gedeeld met leveranciers waarbij de informatie wordt opgeslagen buiten Europa, indien zij kunnen aantonen te voldoen aan alle eisen van de AVG. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, zijn contractuele afspraken gemaakt.

 1. Jouw rechten

Als specialist in de juridisch sector is het natuurlijk logisch dat KenJouwRecht jou graag informeert over de rechten die jij hebt en hoe je deze kan gebruiken. Wil je een van onderstaande rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@kenjouwrecht.nl

Jij hebt het recht om jouw gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren. Daarnaast heb jij het recht in bepaalde gevallen jouw gegevens te laten wissen, dit kan bijvoorbeeld wanneer je niet meer een klant bent van KenJouwRecht. Daarnaast heb jij ook het recht de verwerking van jouw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze niet kloppen of verwijderd moeten worden. Tot slot heb je de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Mocht je een klacht hebben over de wijze waarop KenJouwRecht omgaat met jouw persoonsgegevens dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 1. Beveiliging op orde

Jouw persoonsgegevens moeten uiteraard goed worden beschermd. Daarom maakt KenJouwRecht gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en organisatorische procedures om deze bescherming te waarborgen, zoals het versleutelde verkeer tussen jou en de website (herkenbaar aan: https://). Verder worden administraties beveiligd opgeslagen.

 1. Cookies

Om de website zo goed mogelijk te laten draaien wordt er gebruik gemaakt van cookies.

Door het plaatsen van functionele cookies wordt het websitebezoek voor jou een stuk aangenamer. Op deze manier hoef jij bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan de website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd van tijd tot tijd, bijvoorbeeld omdat er een andere werkwijze wordt gehanteerd of dat er wetswijzigingen hebben plaatsgevonden. KenJouwRecht zal de nieuwe privacyverklaring altijd op zijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal er direct met jou contact worden gezocht.